Покана за предстоящо събитие

Фондация Сай Хай и Биологически факултет, имат удоволствието да Ви поканят на Национален фестивал “Сай Хай Фест” на 11 юни, от 12:00 часа.
Научният фестивал „Сай Хай Фест“ се провежда в рамките на проект „Еко Шампиони“. Той се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца софтуер общество, гр. Враца и Forandre verden (Change the world), Норвегия с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България.
Основната цел на проекта е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности. Учениците от клубовете „Еко Шампиони“ от 5 града в страната преминаха през иновативна образователна програма, която съчетава използването на научен подход и генерирането на решения на местни екологични проблеми. Целта на програмата е ученето да се случва чрез преживяване и да е водено от естественото любопитство на учениците. С подкрепата на преподаватели и под ръководството на ментори от научните среди, учениците, включени в програмата проучваха, експериментираха, създаваха различни експерименти и прототипи, с които да допринесат за опазването на околната среда и борбата с климатичните промени на местно ниво. По време на научния фестивал те ще представят резултатите от своята работа.
Посетителите на фестивала ще имат възможност да гласуват за отбор - победител, да се запознаят с образователната ни STEM програма, с 24 разработени урока, да открият съмишленици и нови партньори.
За допълнителна информация и потвърждаване на участието можете да се обръщате към Ренета Богданова, ръководител на проекта, тел. 0889766788, e-mail: r.bogdanova@sci-high.org
Повече информация за фондация Сай Хай, можете да откриете на www.sci-high.org .
Повече информация за проект „Еко Шампиони“ можете да откриете на www.eco-champions.eu.
Събитието е безплатно. Регистрирайте се тук: https://forms.gle/CUfiG3MZuXXeX7ae7 за да ни помогнете да планираме по-добре деня. Благодарим!