На 22 май 2022 г. от 09.00 ч. в Актовата зала на НПМГ “Акад. Л. Чакалов“ се проведе Сай Хай Фест. По време на събитието ученическите отбори от клуб „Сай Хай“ представиха своите научни проекти .
Учениците от клуб „Сай Хай“, гр. София преминаха през иновативна образователна програма, която съчетава използването на научен подход и генерирането на решения на местни екологични проблеми. С подкрепата на преподаватели от СУ “Св. Климент Охридски” и под ръководството на ментори от научните среди, учениците, включени в програмата проучваха, експериментираха, създаваха различни прототипи, с които да допринесат за опазването на околната среда и борбата с климатичните промени на местно ниво. По време на научния фестивал те представиха резултатите от своята работа и бяха оценени от тричленно жури в лицето на Стоил Иванов, Деян Бараров и Яна Димитрова.
Отборът - победител грабна симпатиите на журито и публиката с метод за пречистване на вода със светлина.